Home เรื่องทั่วไป 8 ความน่ารักที่เพิ่มเสน่ห์ ผู้หญิงแนวนี้แหล่ะ ที่มีเสน่ห์น่าเข้าใกล้เธอสุดๆ

8 ความน่ารักที่เพิ่มเสน่ห์ ผู้หญิงแนวนี้แหล่ะ ที่มีเสน่ห์น่าเข้าใกล้เธอสุดๆ

6 second read
ปิดความเห็น บน 8 ความน่ารักที่เพิ่มเสน่ห์ ผู้หญิงแนวนี้แหล่ะ ที่มีเสน่ห์น่าเข้าใกล้เธอสุดๆ

1. จงใจดีมีเมตตาให้เกียรติคนอื่น คนอื่น ถึงจะเรียกว่าไ ฮโ ซ

สาวๆ บางคนมั่นใจ เกินเบอร์จนเลยไป ถึงคำว่าหยิ่ งเชิ ด

ไม่เห็นหัวคนอื่น รักษาสิทธิ์ตัวเอง สุด ๆ จนลามไป เอาเปรียบคนอื่น ไม่เห็นหัวใคร

ทะเล าะกับเด็กสตรีมี ค ร รภ์ และคนชรา 3 ครั้ง หลังมื้ออาหารแบบนี้

ก็ไม่ไหวนะการจะเป็นผู้หญิงแพ ง ๆ ต้องควบนิสั ยใจดี เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยค่ะ

คุณถ้าเธอไม่ให้เกี ยรติคนอื่น แล้วใครจะมาให้เกี ยรติเธอ

2. มีสุขอนามัยรักษาความสะอาดเป็นเลิ ศ

จะเป็นผู้หญิงสวยสง่าวางตัวดี แน่นอนว่า ต้องมีสุขอนามัย

ที่เยี่ ยม ยอดด้วยจะใจดีแค่ไหน แต่งตัวดีเท่าไหร่ ถ้าผมเ ห ม็ น มีกลิ่ น ป าก สิ วขึ้น

ทั้งหน้าก็คงไม่ไหวจงรักษา ความสะอาด ให้ติดเป็น นิสั ยสังเกตว่า ผู้ดีมีสกุล มักจะอนามัยจัดกันแทบทุกคน

กลิ่ น ก าย จะหอมสะอาด ๆ จากน้ำหอม กลิ่ นอ่อน ๆไม่ฉุนจนเกินไป ทำให้คนอื่น

อย ากเข้าใกล้ หรือสบายใจ ที่จะคุยด้วยนั่นเองค่ะ

3. สาวผู้ดีต้องไม่นิ น ท าคนอื่น

เริ่มจากการกระทำง่าย ๆ ที่ต้องเลิ ก เป็นอย่ างแรกนั่น คือการนิ น ท าคนอื่น

ไม่มีผู้หญิง ได้รับการอบรมดี ๆ ที่ไหนทำตัวเป็นสาวช่ า งเ ม้ าท์ เ ก าะกลุ่มหาเพื่อนปากไว

เหมือนกันนิ น ท า ข้อเสี ยหรือภาพลั กษณ์ ภายนอก

เพียงเพราะแค่ไม่ถูก ใจไม่ถูกชะต าหรอกค่ะ

4. พูดให้ตรงอย่ าอ้อม ค้อมแต่ใช้คำ ในเชิ งบวก ไม่ทำ ร้ าย ใจคนฟัง

สาว ๆ บางคนเข้าใจ ผิ ดว่าผู้หญิงวางตัวดี ต้องนิ่งเงียบเรียบร้อย พูดน้อยสุด ๆ อันที่จริงแล้วผู้หญิง บุคลิ กดูแพ ง

นี่แหละต้องสื่ อ ส าร กับคนอื่น ให้เป็นและต้องพูดให้ เหมาะกับสถานการณ์

5. จะดูแพ งได้ความมั่นใจ และเป็นตัวของตัวเอง คือสิ่งสำคัญ

คือความมั่นใจ และเป็นตัวของตัวเอง เพราะถ้าไม่มี สองสิ่งนี้ เธอจะเป็นแค่คนทั่วไป

ที่ไหลตามกระแ สสังคม ในทันที อาจจะดูง่าย ๆ ใครก็ทำตัวให้มั่น

ใจได้ แต่คนที่ทำตัวมั่น กับคนที่มีจุดยืนจริง ๆ มันก็ต่างกันอยู่นะคะคนมั่นใจที่แท้จริง จะแสดงออก ผ่านอากั ปกิริย า ทุกอย่ างเช่น

การเดินการนั่ง การขยั บตัว ก รี ดนิ้ ว ลักษณะการพูดซึ่ง แม้เธอจะไม่ได้ มั่นใจแต่เกิ ดของพวกนี้ก็ฝึกกัน

6. ความแพ งต้องเชื่ อมา จากอินเนอร์ข้างใน

เราแสดงละครค่ะ คือเราต้องเชื่อจากใจ ว่าเราเป็นคนแบบนั้น จริง ๆ แล้วสะกดจิตตัวเองไป เรื่อย ๆ จนกว่าจะ

เป็นคนนิสั ยแบบนั้น โดยสมบูรณ์หรือที่ในวงการ นักแสดง เรียกว่าอินเนอร์นั่น เองการจะเป็น

ผู้หญิงคล าสซี่ดูแพ งจนผู้ชาย ต้องยอมรับ เธอต้องเริ่มจาก

การไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่ ามองว่า ตัวเองด้อยค่า เพราะเธอมี คุณค่าในแบบของตัวเอง

7. ผู้ดี=มีม ารย าทรู้กาลเทศะ

เรื่องม ารย าท และกาลเทศะ ก็เป็นสิ่งที่ทุกคน บนโลก พึงมีค่ะ เรื่องคำพูด

เวลาใครทำอะไร ให้ก็ต้องรู้จัก พูดคำว่า ขอบคุณ,ขอโท ษ ให้ติดเป็นนิสั ย มันอาจจะดูเล็กน้อย เหมือนพูดไปงั้น ๆ

แต่เชื่ อเถอะ ว่าสำหรับคนที่ ได้ฟังจะหัวใจพองโต

คำพูดคำเดียวของ เธออาจทำให้ เขามีความสุข ไปทั้งวันเลยก็ได้

8. ไม่ต้องพูดทุกอย่ างที่คิดอะไร ไม่ดีเก็บไว้ในใจก็พอ

ใช่ค่ะ เราควบคุมความคิดใน สมองตัวเอง ไม่ได้หรอก

แต่ก็ไม่จำเป็น ต้องพูดทุกอย่ าง ที่คิดไงต้องกลั่ น กรองบ้างอะไร ที่รู้อยู่แล้ว

ว่าเป็นคำพูดเชิ งลบ คนอื่น รับรู้แล้วเสี ยใจ ก็ปล่อยให้มันอยู่ แค่ในสมอง

ไม่ต้องปล่อยออกมา จะดีกว่าหาศั ตรู เพิ่มเปล่า ๆ

 

ขอบคุณ : m e o k a y n a

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …